Rakel

Från 1 oktober 2021 finns två ramavtal gällande radiokommunikation; Rakelprodukter och -tjänster samt Övrig radiokommunikation
som avropsberättigade organisationer kan göra avrop från.

Ramavtalen, som tecknats mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, löper under en period av 48 månader.

Vi är återförsäljare för Airbus Rakelprodukter. Önskar du mer information om våra Rakelprodukter?
Aktuella produktblad finns att ladda ner på vår hemsida.

*** Krav på TEA2-licens ***
För att få köpa terminaler för Rakel krävs ett licensavtal från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en så kallad
TEA2-licens. TC Connect Sweden AB måste ha en kopia på avtalet innan beställning kan läggas.
................................................................................................................................................................................................................................................................

Populära produkter i underkategorierna

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen